Your browser does not support JavaScript.

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje

Trnka Gastronomy, spol. s r. o.

Záhradnícka 60

Bratislava, 82108

IČO: 46191682

DIČ: 2023293074

IČ DPH: SK2023293074

spoločnosť zapísaná: Okr. súd BA 1, odd. Sro, vl. č. 74000/B

Bankové spojenie

IBAN: SK32 0200 0000 0029 0390 1757

SWIFT: SUBASKBX

Banka: VÚB Banka, a.s.